AL HR Support   

  Uw partner in personeelszaken

HR documenten

Om ondernemers en HR afdelingen optimaal te ondersteunen bieden wij de volgende HR documenten aan.

Samen met jou kijken we waar je behoefte aan hebt en kunnen we een maatwerk pakket samenstellen. .

Onze HR documenten zijn juridisch getoetst.

Werving en selectie

 • Bevestiging ontvangst sollicitatie
 • Afwijzing kandidaat niet geschikt
 • Afwijzing kandidaat na gesprek


Arbeidsovereenkomst

 • Brief aanstelling na arbeidsvoorwaardengesprek
 • Arbeidsovereenkomst bepaalde tijd
 • Arbeidsovereenkomst onbepaalde tijd
 • Arbeidsovereenkomst min/max uren
 • Arbeidsovereenkomst 0-uren
 • Aanzegging einde arbeidsovereenkomst bepaalde tijd
 • Aanzegging voortzetten arbeidsovereenkomst bepaalde tijd / onbepaalde tijd

Arbeidsvoorwaarden

 • Bevestiging uren wijziging
 • Bevestiging functie wijziging
 • Bevestiging einde arbeidsovereenkomst
 • Beëindiging met wederzijds goedvinden (vaststellingsovereenkomst)
 • Wijziging arbeidsovereenkomst
 • Wijziging functie

Protocollen

 • Personeelshandboek
 • Klachtenregeling ongewenst gedrag
 • Protocol werkkleding
 • Protocol sociale media
 • Rookbeleid
 • Waarschuwing
 • Werkdagen-werktijden regeling

*bovenstaande documenten worden doorlopend aangevuld, zit het document waarnaar je op zoek bent er niet bij? laat het ons weten!

*tarief voor documenten al vanaf €7,50 (excl. btw)